Навчальні курси

Курси під егідою ICAO

ICAO MID Logo

Мета даного курсу полягає у перепідготовці керівників вищої та середньої ланки державної авіаційної влади та авіапідприємств (експлуатантів повітряного судна (ПС), технічного обслуговування ПС, управління повітряним простором, аеродромів та аеропортів, організацій відповідальних за конструкцію типу, хендлінгових організацій та навчальних центрів, що проводять льотну підготовку на ПС), а також осіб, які несуть відповідальність за розробку та впровадження системи управління безпекою авіації у структуру організації, за організацію превентивних заходів безпеки авіації, за визначення загроз у системі та оцінку ризиків, за розробку методики оцінки ризиків, за введення моніторингу рівня безпеки за показниками роботи системи безпеки експлуатанту.

Основна цільова аудиторія: керівник або заступник керівника державної авіаційної влади або авіапідприємства, або їх структурних підрозділів; інспектора з безпеки польотів; керівні особи, які відповідають за розробку та впровадження системи управління безпекою авіації

    Тривалість: 40 годин (5 днів)

    Мова: Українська

    Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

    Вартість: 5 000 UAH

Національні курси

icao без фона

Курс спрямований на розвиток компетенцій та навичок, спрямованих на організацію системи контролю за льотною діяльністю (виконанням польотів) експлуатантів. Курс дає розуміння підходів до управління безпекою, управління якістю на авіаційному транспорті та елементів механізму безперервного моніторингу.

Основна цільова аудиторія: інспектори органів управління повітряним простором, керівники управлінь та департаментів, персонал, відповідальний за сертифікацію

Тривалість: 48 годин (6 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 000 UAH

Курс має на меті представити слухачам сучасні комплексні знання правових основ міжнародних та національних правил льотної придатності повітряних суден. Представлені підходи до управління на основі стандартів ICAO та рекомендованої практики. Цей навчальний курс розроблено відповідно до правил EASA (Part-21; Part-M;  Part-145; Part-147; Part-66).

Основна цільова аудиторія: персонал авіатранспортних підприємств, який відповідає за технічне обслуговування та ремонт повітряних суден, інші фахівці авіаційної галузі

Тривалість: 40 годин (5 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 3 500 UAH

Після закінчення курсу керівники авіаційних підприємств зможуть організувати та проводити стратегічне та оперативне управління авіаційною безпекою на рівні організації.

Основна цільова аудиторія: керівники або заступники керівника державної авіаційної влади та авіапідприємств (експлуатантів повітряного судна (ПС), технічного обслуговування, управління повітряним рухом, аеродромів та аеропортів, організацій відповідальних за конструкцію типу, хендлінгових організацій та навчальних центрів, які проводять льотну підготовку на ПС) або їх структурних підрозділів; інспектори з безпеки польотів; керівні особи, які відповідають за розробку та впровадження системи управління безпекою авіації

Тривалість: 16 годин (2 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 3 200 UAH

Курс ставить за мету дати слухачам нормативно-правову, організаційну та методичну основу й нову інформацію щодо побудови й впровадження системи управління якістю на авіаційних підприємствах, її інтегрування з системою управління безпекою авіації, забезпечення реалізації експлуатаційних аспектів підтримання льотної придатності, проведення перевірок підприємств цивільної авіації, формування узагальненого показника прийнятного ризику.

Основна цільова аудиторія: інспекторський склад Державіаслужби, керівний склад та фахівці авіапідприємств, які приймають участь у створенні та забезпеченні функціонування систем управління якістю (відповідальні з якості, внутрішні та зовнішні аудитори тощо)

Тривалість: 24 години (3 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 000 UAH

Курс ставить за мету дати слухачам нормативно-правову основу та нову інформацію в області проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, ознайомити зі спеціальним обладнанням та устаткуванням і  технологією його застосування.

Основна цільова аудиторія: керівний склад  служб аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення авіакомпаній, начальники служб пошуково-рятувального забезпечення авіакомпаній, спеціалісти служби пошуку та рятування авіакомпаній, спеціалісти, що приймають участь в пошуково-рятувальних операціях

Тривалість: 40 години (5 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: База замовника

Вартість: 4 000 UAH

Завдання курсу полягає у поглибленні знань слухачів в розумінні концепції управління безпекою авіації та Стандартів і Рекомендованої практики ІСАО (SARPs) щодо управління безпекою, викладених в Додатках 1, 6, 8, 11, 13, 14, 19 з точки зору впровадження філософії та практики проактивного управління ризиками. Особливу увагу приділено методологічним аспектам системи управління ризиками, а також широкому обміну передовим світовим досвідом.

Основна цільова аудиторія: керівники або заступники керівника державної авіаційної влади та авіапідприємств (експлуатантів повітряного судна (ПС), технічного обслуговування ПС, управління повітряним рухом, аеродромів та аеропортів, організацій відповідальних за конструкцію типу, хендлінгових організацій та навчальних центрів, що проводять льотну підготовку на ПС) або їх структурних підрозділів; інспектори з безпеки польотів; керівні особи, які відповідають за розробку та впровадження системи управління ризиками авіації

Тривалість: 24 години (3 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 3 500 UAH

Метою програми є ознайомлення слухачів курсу з основними методами та засобами візуальної безпеки польотів на аеродромах цивільної авіації.

Основна цільова аудиторія: інженери, електрики аеродромів

Тривалість: 48 години (6 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 500 UAH

Метою даної програми є підготовка в області метеорологічного забезпечення безпеки польотів для якісного та ефективного виконання своїх професійних обов’язків при підготовці, виконанні польотів повітряних суден, при аеронавігаційному обслуговуванні польотів та безпосередньо метеорологічному забезпеченні польотів на аеродромах та злітно-посадкових майданчиках.

Основна цільова аудиторія: фахівці, виробничі обов’язки яких пов’язані з питаннями метеорологічного обслуговування цивільної авіації, а саме для експлуатантів, органів обслуговування повітряного руху, пошуково-рятувальної служби, адміністрації аеропорту та авіакомпаній, метеорологічних органів, що не входять до складу Державної гідрометеослужби та інших органів, пов‘язаних з обслуговуванням цивільної авіації

Тривалість: 24 години (3 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 000 UAH

Метою програми є ознайомлення персоналу організацій галузі цивільної авіації з особливостями процесу аудиту в рамках системи  нормативної відповідності, з порядком проведення внутрішнього аудиту  з урахуванням положень  документів  ІСАО, EASA та вимог авіаційних правил України. Програмою підготовки передбачається надання персоналу організацій галузі цивільної авіації алгоритму дій при аудиті та примірного переліку та зразків форм  документів, що необхідні для проведення аудиту в рамках системи моніторингу нормативної відповідності.

Основна цільова аудиторія: персонал організацій галузі цивільної авіації, а саме авіакомпаній, експлуатантів аеродромів, навчальних закладів, розробників авіаційної техніки тощо

Тривалість: 32 години (4 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 000 UAH

Програма курсу спрямована на отримання та постійну підтримку навичок розслідування авіаційних  інцидентів та пошкоджень повітряних суден на землі особами, виробничі обов’язки яких пов’язані з забезпеченням відповідного рівня безпеки авіації.

         Основна цільова аудиторія: розслідувачі авіаційних подій, інспектори авіакомпанії з безпеки польотів, керівні особи, які відповідають за розробку та впровадження системи управління безпекою авіації

Тривалість: 24 години (3 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 000 UAH

Програма спрямована на навчання персоналу підрозділів наземного обслуговування повітряних суден суб’єктів комерційного обслуговування в аеропортах культурі безпеці, а саме її принципам, шляхам та засобам впровадження, підтримання і покращення.

Основна цільова аудиторія: персонал суб’єктів наземного обслуговування, який безпосередньо здійснює функцію щодо надання послуг з наземного обслуговування повітряних суден (ПС), оперативний керуючий персонал суб’єктів наземного обслуговування, який здійснює організацію, керування та контроль під час виконання процесів наземного обслуговування ПС, керівний персонал суб’єктів наземного обслуговування

Тривалість: 8 години (1 день)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 1 000 UAH

Метою цього курсу є підготовка керівництва експлуатантів повітряних суден, а також осіб, відповідальних за підготовку та впровадження контрольованої документації компанії, для набуття статусу “Експлуатант IOSA (IATA Operational Safety Audit)”, підготовка аудиту якості системи управління якістю авіакомпанії відповідно до ISARP (IOSA Standards and Recommended Practices).

Основна цільова аудиторія: Спеціалісти льотної служби, служби бортпровідників, служби управління польотами (диспетчерське обслуговування), корпоративні менеджери, менеджери з наземного обслуговування, менеджери з технічного обслуговування, менеджери з вантажоперевезень, менеджери з авіабезпеки, менеджери з безпеки та якості, менеджери з перевірки якості, менеджери з безпеки польотів, менеджери із забезпечення якості та менеджери зв’язків з авіаційною владою

Тривалість: 24 години (3 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Метою курсу є підготовка керівництва авіакомпаній Європейського співтовариства та інших авіакомпаній країн не членів ЄС до інспекції SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft). Основними завданнями курсу є поглиблення знань слухачів щодо концепцій SAFA/SACA (Safety Assessment of Community Aircraft) /SANA (Safety Assessment of National Aircraft) RIP (Ramp Inspections Programme). Програма інспекцій на пероні SANA повинна відповідати вимогам EASA (European Union Aviation Safety Agency) Part ARO, підрозділ RAMP та оцінці безпеки ПС (повітряних суден) країн ЄС (SACA), для країн не членів ЄС, знання вимог щодо оцінки безпеки іноземних ПС (SAFA) за вимогами ІСАО.

Основна цільова аудиторія: Фахівці льотної служби та служби бортпровідників, служб наземного та технічного обслуговування, служби підтримки льотної придатності, інспектори з якості та безпеки польотів, фахівці із забезпечення якості та менеджери зі зв’язків з авіаційною владою

Тривалість: 24 години (3 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Мета даного курсу надати слухачам необхідні теоретичні знання та практичні навички розробки системи управління ризиками з метою попередження порушень вимог безпеки наземного обслуговування ПС (повітряних суден), порушень технологічної дисципліни, попередження пошкоджень та передумов пошкодження ПС та збереження наземного обладнання та механізмів.

Основна цільова аудиторія: Постачальники послуг з наземного обслуговування, субєкти наземного обслуговування

Тривалість: 16 години (2 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 3 000 UAH

Безпека під час надання послуг з наземного та пасажирського обслуговування має найвищий пріоритет. Створення, впровадження, підтримання та постійне вдосконалення Системи управління безпекою або інтегрованих систем управління безпекою та якістю – це необхідність для гарантування відповідності послуг з НО ПС (наземного обслуговування повітряного судна) у відповідності до міжнародних та державних стандартів щодо безпеки та якості.

Основна цільова аудиторія: Постачальники послуг з наземного та пасажирського обслуговування, субєкти наземного та пасажирського обслуговування

Тривалість: 16 години (2 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 3 500 UAH

Розуміння системи сервісу необхідне для надання гарного обслуговування. Як розвинути емпатію з метою кращого розуміння клієнта? Негативний досвід та як його уникнути.

Основна цільова аудиторія: Постачальники послуг з пасажирського обслуговування

Тривалість: 16 години (2 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Метою цієї програми є підготовка персоналу підприємств галузі авіаційного транспорту, які відповідають за технічне обслуговування та ремонт повітряних суден. Програма надає слухачам знання у сфері державного регулювання різних напрямів авіаційної діяльності, в тому числі на відповідних етапах життєвого циклу повітряного судна.

Основна цільова аудиторія: Персонал підприємств галузі авіаційного транспорту, які відповідають за технічне обслуговування та ремонт повітряних суден

Тривалість: 40 години (5 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 4 500 UAH

Програма розроблена відповідно до положень Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Doc 7300) та Додатків (SARPs) до неї; вимог Повітряного Кодексу України, Авіаційних правил України, а також враховує вимоги інших міжнародних та національних документів в галузі авіаційного транспорту, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту та їх систем. Метою програми є розкриття та вивчення сучасних понять, методів сучасної концепції людського фактору у діяльності фахівців з авіаційного транспорту, а також формування у слухачів відповідних знань.

Основна цільова аудиторія: Персонал підприємств галузі авіаційного транспорту, які відповідають за технічне обслуговування та ремонт повітряних суден, а також інших спеціалістів транспортної галузі

Тривалість: 40 години (5 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 3 500 UAH

Курс надає методичні знання щодо принципів, методів, механізмів та технік проведення сертифікації аеродромів, а також  формування навичок та вмінь здійснювати таку діяльність. Курс надає знання щодо:

  • забезпечення необхідного рівня безпеки польотів;
  • відповідності аеродромів міжнародним стандартам;
  • системи підготовки персоналу як органів управління, так й безпосередньо фахівців аеродромів. 

Основна цільова аудиторія: Персонал підприємств галузі авіаційного транспорту, який відповідає за аеродромне забезпечення

Тривалість: 40 години (5 днів)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 5 000 UAH

Курс надає слухачам необхідні знання, навички та стратегії для успішної взаємодії, враховує психологічні аспекти для створення ефективної комунікації. Курс є спрямований на розвиток якостей, необхідних для формування лідерства та запобігання конфліктів. Слухачі отримують можливість розвити та покращити навички керування взаємовідносинами, що сприятиме особистому і професійному зросту, ефективності роботи команди.

Основна цільова аудиторія: Персонал авіатранспортних та інших підприємств, керівники проєктів, командні лідери

Тривалість: 16 години (2 дні)

Мова: Українська

Місце проведення: Он-лайн / Учбовий клас (на базі Інституту ІСАО або замовника)

Вартість: 5 000 UAH