Європейський регіональний навчальний центр ІCАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден

Курси за програмами ІCАО (проводяться рос. та англ. мовами)

  • Система управління безпекою авіації

Національні курси

  • Системний підхід до управління безпекою авіації (для керівного складу авіапідприємств)
  • Базовий курс для державних інспекторів з безпеки польотів – виконання польотів
  • Базовий курс для державних інспекторів з безпеки польотів – льотна придатність
  • Підготовка інспекторів з безпеки авіації (внутрішнє розслідування) (для суб’єктів авіаційної діяльності)
  • Система сертифікації і забезпечення льотної придатності повітряних суден
  • Методика оцінки загроз і ризиків для цивільної авіації
  • Методика проведення аудиту. Міжнародні вимоги, правила і процедури аудиту